ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและมอบเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและมอบเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แก่นายวันชัย ฟ้าโปรด ณ บ้านหนองฉนวน หมู่ที่ 1 ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ        
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ช่วยบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 13.39 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง

ผู้เข้าชม 119 ท่าน