ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/บริการ หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (สับปะรด) ระหว่างวันที่ 10- 12 กรกฎาคม 2561 ดำเนินการโดยสำนักงานัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/บริการ  หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  (สับปะรด)  ระหว่างวันที่  10- 12  กรกฎาคม  2561  ดำเนินการโดยสำนักงานัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 10.06 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง

ผู้เข้าชม 144 ท่าน