ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 

 

 

 

 
 
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 1/53 [ 5 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1168 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 5 ม.ค. 53 [ 5 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1124 
 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/53 [ 4 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2842 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 29 ม.ค.53) [ 3 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2794 
 
แจ้งการโอนเงินบุคลากร+ครูถ่ายโอน,ผดด.,สถานีสูบน้ำไฟฟ้า ประจำเดือน มค.53 (โอน 27 มค.53) [ 27 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1361 
 
รายงานเงินอุดหนุนท่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1559 
 
การเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกเงินรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปี 2552 [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1421 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ [ 11 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1360 
 
รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 [ 11 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 2093 
 
<< หน้าแรก...     377      378      379      380     (381)     382      383      384      385     ....หน้าสุดท้าย >> 391